VILJANDI SPORDIKESKUSARENGUKAVA
2018 – 2020

Spordikeskuse_arengukava_2018-2020 (pdf)